Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

Arabuluculuk

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen çözüm yönetimidir. Avrupa ve Amerika’da yıllardır işletilen bu müessese ülkemiz için oldukça yenidir.

Zorunlu Arabuluculuk: Bazı uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuğa başvurulması bir dava şartı sayılmıştır. Yani söz konusu uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuk müessesesine başvurmadan dava yoluna başvurulması halinde, mahkeme dava şartı yokluğu nedeniyle davayı reddedecektir. Dava şartı olarak arabuluculuk, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. Maddesi 1. fıkrasında, “Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

NEDEN ARABULUCULUĞA BAŞVURMALIYIM?

Günümüz mahkemelerinin yoğunluğu, uzayan yargı süreçleri uyuşmazlık konusunun her iki tarafı için de gerek maddi bakımdan, gerek manevi bakımdan, gerekse süre bakımından büyük bir sorun teşkil etmektedir. İşte tam da bu hususlar bakımından vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla arabuluculuk müessesesi hukuk sistemimize dahil edilmiştir. Arabuluculuk kurumunun mahkeme dışı, hızlı, barışçıl ve kesin bir şekilde uyuşmazlığı gidermesi; taraflar açısından çok büyük bir kolaylığı da beraberinde getirmiştir.

Hukuk büromuzun kurucu ortağı Tevfik Fatih Dinçer ayrıca Hitit Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurucu Ortağıdır.