Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

ÇALIŞMA ALANLARI

İş Hukuku

İşveren ile çalışan hak ve menfaat çatışmasının yargıya yansıması durumunda İş Kanunu ve diğer yasal mevzuat kapsamında kurumsal veya bireysel danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

İş hukukunda Arabuluculuk hususu dava şartı olarak düzenlenmiş olup büromuz kurucu Avukatı Av.Tevfik Fatih Dinçer Adalet Bakanlığı’nda kayıtlı resmi arabulucudur.

Enerji Hukuku

Enerji hukukuna ilişkin olarak kurumsal danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Borçlar Hukuku

Borçlar Kanunu ve uygulamalarından kaynaklanan; Sözleşmeler, sözleşmelerin ifasından doğan davalar, Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı işlemleri, kira, tahliye, istisna, vekâlet sözleşmelerinden doğan davalar, Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları, Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları başta olmak üzere Borçlar kanunu kapsamında yer alan tüm konularda hukuki danışmanlık, dava öncesi ve sonrasında takip işlemleri tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması amacıyla, öncelikle illegal kullanımların tespiti ve önlenmesi çalışmaları ülke genelinde sürdürülmekte olup aynı konudaki ceza ve hukuk davaları takip edilmektedir. Bu konudaki çalışmaların temelinde ulusal ve uluslararası firmalarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmekte, çıkan sonuçlara göre yasal işlemler gerçekleştirilmektedir. Ceza ve Hukuk davaları ise ülke genelinde takip edilebilmekle, aynı zamanda eğitim faaliyetlerine de destek verilmektedir.

Şirket ve Kooperatif Danışmanlıkları

Ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, çeşitli konularda faaliyet gösteren kooperatiflere en geniş kapsamda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Şirketlerin ticari problemleri, sözleşmeleri, her türlü dava ve takipleri, iş hukukuna ilişkin sorunlar olmak üzere genel hukuki tüm sorunlar hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Çalışan ve yönetim kadrolarına yazılı, sözlü ve görsel eğitimler verilmekle, ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirmeler yapılmakta veya dokümanlar hazırlanmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

Şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin denetlenmesi veya tadil edilmesi, müzakerelere katılınması veya görüş bildirilmesi gibi konularda hukuki destek verilmektedir.

Ticaret şirketlerinin genel sözleşmelerinin yanında uzlaşma, boşanma, gayrimenkul alım satımı vb değişik sözleşmelere ilişkin  hukuki destek sağlanmaktadır.

Küçük harflerle ve sayfalarca hazırlanmış sözleşme metinlerini okumayı dahi sevmediğinizi biliyoruz. Bileşik uygulamaları talepleri ve neticeleri düzenleyen çok yönlü kurumsal ve ticari anlaşmalarda da metinlerin incelenmesi müvekkil talepleri ve mevzuat gereği düzenlemelerin yapılması ve gerektiğinde müvekkil müzakere edilmesi ve anlaşmaya varıldığında müvekkil yerine imzalanması büromuz iş ve hizmetleri arasındadır.

Ticaret Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Ticari Şirketlere çeşitli konularda düzenli danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Temel borç ve alacak ilişkisini aşan, çok yönlü ve bileşik sözleşmelerle ve taraflarının da tacir olduğu uyuşmazlıklarda ihtisaslaşılan Ticaret Hukuku, Ticari İşletme hukuku, Şirketler hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku, Deniz Ticaret Huku gibi birçok başlı başına hukuki ihtisas dalı kabul edilen kısımları da barındırmaktadır.

Tüketici Hukuku

Sanayi devrimi ve üreticilerin güçlenmesi, tüketici ve tüketimin çeşitlenmesi ile uyuşmazlıkların çözümü için bu ihtisas kolunun düzenlenmesi gereksinimi doğmuştur.

Büromuzda gerek Tüketici Hakem Heyeti gerekse Tüketici Mahkemeleri nezrinde bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin başvuru ve davaları takip edilmektedir.

Ceza Hukuku

Suç ve ceza kavramlarıyla ilgilenen ceza hukuku bir kamu hukuku bölümüdür. Ceza hukukunun temel amacı kamu düzenini ve sürekliliğini, işlenen suçta gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını ve toplumda yaşayan bireyin güvenliğini sağlamak ve hukuk devletini korumaktır.

Ceza yargılama süreci suç işlendiği şüphesiyle savcılık tarafından yürütülen soruşturma evresiyle başlar ve daha sonra mahkeme tarafından yürütülen kovuşturma evresiyle devam eder. Yargılama sürecinin muhatabı olan kişiye soruşturma evresinde şüpheli, kovuşturma evresinde ise sanık denmektedir. Bu süreçte arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi şüpheli veya sanığın özgürlük alanına müdahale edebilecek koruma tedbirleri alınabilmekte; yargılama sonucu adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyetine karar verilebilmektedir. Bu bağlamda ceza yargılama sürecinde profesyonel bir hukuki destek almak en büyük ihtiyaçtır. Aksi halde hak kaybına uğramak kaçınılmazdır.

Dinçer Hukuk Bürosu uzman kadrosuyla, ceza hukuku alanında müvekkillerine etkin bir hizmet sunmaktadır.