Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

Türk Medeni Kanuna Göre Boşanma Sebepleri Nelerdir?

TÜRK MEDENİ KANUNA GÖRE BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR? Türk Medeni Kanuna göre boşanma sebepleri; özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Boşanma sebepleri bir bakımdan da nispi ve mutlak boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Bu ayrımın nedeni, kanunda belirlenen olgunun ispat edildiği takdirde, hakim buna ek bir sebep aramayacak ve boşanmaya karar verecektir. Bunlar mutlak boşanma sebebidir. Türk Medeni Kanunda […]

Daha Fazla... »

Kamulaştırma Kanununda 19.04.2018 tarihinde yapılan değişiklikler

7139 sayılı Kanun ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda önemli Değişiklikler yapılmıştır. İlgili kanun ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun  10. 11. ve 25.maddelerinde değişiklikler yapılmış, 27.maddeye  fıkra eklenmiş ve geçici 13.madde eklenmiştir. Buna göre; MADDE 26- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hâkim tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir […]

Daha Fazla... »

emlakçılık sözleşmesi, kapora, cezai şart

Herhangi bir sebeple taşınmaz satışı gerçekleşmezse emlakçıda imzaladığınız sözleşme geçerlilik kazanmaz, bu sebeple ödediğiniz kapora, cezai şart, cayma tazminatı vs geri alabilirsiniz. 3. Hukuk Dairesi   2015/6478 E.  ,  2016/4224 K. “…Kural olarak tapulu taşınmazın satışına ilişkin sözleşme resmi biçimde yapılmadığı sürece geçersizdir. (TMK’nın 706, BK’nın 213, Tapu Kanunu’nun 26 ve Noterlik Kanunu’nun 60.maddesi) Geçersiz olduğu için de taraflarına hak ve […]

Daha Fazla... »

Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdi

22/12/2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10/01/2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi. 1995 yılından beri Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilen Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Tasarım, Faydalı Model tek kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu. Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi Mevzuat düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız.

Daha Fazla... »

Bilirkişilik Kanunu yürülüğe girdi

3/11/2016 tarihinde kabul edilen 6754 Sayılı BİLİRKİŞİLİK KANUNU 04/11/2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi. Temel ilkelerin belirlendiği 3/3 maddeye göre; “(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.” Bu düzenlemeye göre artık hakimlerin Avukat ya da Hukukçu bilirkişiye başvurma imkanı kalmamıştır.

Daha Fazla... »

Cam filmi cezası iptali

Araçlarda genellikle uygulanan cam filmine karşı KTK’nun 30/1-b maddesine aykırılıktan trafik ceza tutanağı düzenlenebilmektedir. Cam filminin ceza kapsamında değerlendirilebilmesi için ilgilii madde gereğince görüşü ne şekilde kısıtladığının tespit edilmesi bu tespitin tutanağa geçirilmesi şarttır, yoksa tek başına cam filminin olması cezayı gerektirmez. Bu hususta kesilen cezanın iptaline ilişkin örnek karar :

Daha Fazla... »

Kredi kartı ve kredi işlemlerindeki değişiklik

  Kredi Kartı borçlarının 72 aya kadar yapılandırılması, taksit yasağı ve diğer taksit ve kredi işlemlerindeki yani düzenlemelere ilişkin yönetmelik yayımlandı; BDDK’nın ilgili yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı: Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Daha Fazla... »

20/07/2016 da YÜRÜLÜĞE GİRECEK İSTİNAF NEDİR ?

20/07/2016 Tarihi Sonrası  KARAR —-  İSTİNAF —– TEMYİZ 20/07/2016 Tarihi itibariyle İlk Derece Mahkemeleri nin Kararlarınına karşı İstinaf kanun yolu devreye girecektir. Hukuk Yargılamasında ; 20/07/2016 dan sonra İlk derece Mahkemesinin kesin olmayan kararları Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilecek. Bölge Adliye Mahkemeleri istinaf incelemesinde tarafların istinaf sebepleri ile bağlı olarak (Kamu düzeni ve usul kuralları istisna) vaka ve hukuka uygunluk denetimi yapacak. […]

Daha Fazla... »

Marka baskınına karşı ne yapılabilir

Birçok markanın yetkilileri taklitle mücadele ve taklit, sahte ürün satan yerlere ilişkin cezai yaptırım ve tazminat talepleri ile başvurularda bulunduğu bilinmektedir. Arama el koyma kararının, işlemin, tutanağın, neticede hazırlanan iddianmenin ve mahkeme yargılamasının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve takibi suç isnadı ile karşılaşan kişi için önem arzetmektedir. Hatalı kişi ya da adreste arama yapılması, yanlış uygulanan yediemin hükümleri yanlış sevk hükümleri […]

Daha Fazla... »