Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

Yargıtay Kararları Emsal Arama

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı kararlarını internet ortamında erişime açtı. Kelime, esas no, karar no, tarih ve daire  verileri girerek emsal karar arama yapmak ve ölçütlere göre sıralandırmak mümkün hale geldi. Aşağıdaki linkten ulaşılabilinir. https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp

Daha Fazla... »

Vefat edene ait banka kasası nasıl açılır?

Vefat edenin kiralık banka kasa içeriği 2 yolla tespit edilebilir 1- BAŞVURU YOLU ILE ; VERASET VE İNTİKAL VERGISI KANUNU; “Bankalardaki kiralık kasalar muhteviyatının tespiti: Madde 23 – Bankalar nezdlerindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tesbit hariç) vergi dairesinin salahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tesbit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya […]

Daha Fazla... »

Anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu 166 maddesi 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Uygulamada taraflar Anlaşmalı boşanma Protokolü düzenleyerek Aile Mahkemesine başvurmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Tarafların, boşanma ve sonuçlarıyla ilgili tüş şartlarda anlaşmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda uygulamada icra edilemeyecek belirli olmayan şartlar Aile Mahkemesi Hakimi tarafından kabul edilmemektedir. Dava dilekçesi ve protokolün düzenlenmesi bu […]

Daha Fazla... »

Marka hakkının ihlalinde iddianame

Louis Vuitton marka taklit çanta,  ürünlerin satışı ile ilgili şikayet, arama elkoyma işlemleri neticesinde 556 Sayılı MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin cezai 61/A-1 maddesi düzenlemesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezası istemi ile iddianame düzenlenmiştir. “Ceza hükümleri (1) Madde 61/A – (Ek : 3/11/1995 – 4128/5 md.;Değişik: 21/1/2009 – 5833/3 md.) Başkasına ait marka hakkına iktibas […]

Daha Fazla... »

Boşanma kararı verilmesi halinde, dava açılma tarihinden itibaren mal rejimi sona erer

Medeni Kanunu 225. Maddesi mal rejiminin sona erme anını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir; “I. SONA ERME ANI  : Madde 225 – Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.” Takip ettiğimiz katılma alacağı […]

Daha Fazla... »

Ostim OSB bölgesindeki taşınmaz için asfalt katılım parası Vergi Mahkemesince kaldırıldı

Oranize Sanayi Bölgelerinde belediyelerin yetkisi bulunmaması ve 2011 tarihli  Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ostim OSB yönetimi arasındaki protokolde asfalt, kaldırım gibi hizmetlerin ücretsiz verileceği düzenlendiğinden Ankara Büyüşehir Belediyesi tarafından tarh edilen yol harcamalarına katılım payı hukuka aykırı görülerek T.C. Ankara 2.Vergi Mahkemesince 31/03/2015 tarihli kararla kaldırıldı.

Daha Fazla... »

Türkiye Petrolleri Markasını Korudu

Davalı müvekkil TP Petrol Dağıtım A.Ş.’ye karşı açılan “Marka hakkına tecavüzün tespiti, Önlenmesi ile Marka Hükümsüzlüğü” davasında Ankara 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararında tescilli markanın kullanımının hukuka aykırılığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle , marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tesbiti ve önlenmesine ilişkin talebi reddetmiştir. Yine hükümsüzlük talebi de, müvekkilin markasının davacının markası ile biçim renk grafik unsurlar, düzenleme ve […]

Daha Fazla... »