Türkiye Petrolleri Markasını Korudu

AMLEM_LOGOTR_ORTALIDavalı müvekkil TP Petrol Dağıtım A.Ş.’ye karşı açılan “Marka hakkına tecavüzün tespiti, Önlenmesi ile Marka Hükümsüzlüğü” davasında Ankara 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararında tescilli markanın kullanımının hukuka aykırılığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle , marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tesbiti ve önlenmesine ilişkin talebi reddetmiştir.

Yine hükümsüzlük talebi de, müvekkilin markasının davacının markası ile biçim renk grafik unsurlar, düzenleme ve tertip tarzı itibariyle görsel, sezcil ve anlamsal fark  sebebi ile iltibas yaratacak benzerlik bulunmaması, ve sair sebeplerle reddedilmiş ve Yargıtay onama kararı ile kesinleşmiştir.

Davalı müvekkilin 1968 Yılından bu yana kullandığı markası, 2012’den beri süregelen hukuk mücadelesi neticesinde korunmuştur.