Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

Marka baskınına karşı ne yapılabilir

Birçok markanın yetkilileri taklitle mücadele ve taklit, sahte ürün satan yerlere ilişkin cezai yaptırım ve tazminat talepleri ile başvurularda bulunduğu bilinmektedir. Arama el koyma kararının, işlemin, tutanağın, neticede hazırlanan iddianmenin ve mahkeme yargılamasının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve takibi suç isnadı ile karşılaşan kişi için önem arzetmektedir. Hatalı kişi ya da adreste arama yapılması, yanlış uygulanan yediemin hükümleri yanlış sevk hükümleri […]

Daha Fazla... »

Marka hakkının ihlalinde iddianame

Louis Vuitton marka taklit çanta,  ürünlerin satışı ile ilgili şikayet, arama elkoyma işlemleri neticesinde 556 Sayılı MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin cezai 61/A-1 maddesi düzenlemesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezası istemi ile iddianame düzenlenmiştir. “Ceza hükümleri (1) Madde 61/A – (Ek : 3/11/1995 – 4128/5 md.;Değişik: 21/1/2009 – 5833/3 md.) Başkasına ait marka hakkına iktibas […]

Daha Fazla... »

Türkiye Petrolleri Markasını Korudu

Davalı müvekkil TP Petrol Dağıtım A.Ş.’ye karşı açılan “Marka hakkına tecavüzün tespiti, Önlenmesi ile Marka Hükümsüzlüğü” davasında Ankara 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararında tescilli markanın kullanımının hukuka aykırılığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle , marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tesbiti ve önlenmesine ilişkin talebi reddetmiştir. Yine hükümsüzlük talebi de, müvekkilin markasının davacının markası ile biçim renk grafik unsurlar, düzenleme ve […]

Daha Fazla... »

Marka Hakkının İhlali/ Marka Hakkına Tecavüz

                 Çakma diye de tabir edilen taklit ürünler tescilli marka sahiplerinin Marka Hakkını ihlal etmektedir. Marka hakkı, yasal düzenleme, yasal başvuru yolları ve örnek karar dar kapsamda ve basit şekilde aşağıdaki gibi açıklanmakadır. YASAL DAYANAK:  MARKANIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME   Madde 61/A – (Ek madde: 03/11/1995 – 4128/5 md;Değişik madde: 22/06/2004 – […]

Daha Fazla... »