Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

emlakçılık sözleşmesi, kapora, cezai şart

Herhangi bir sebeple taşınmaz satışı gerçekleşmezse emlakçıda imzaladığınız sözleşme geçerlilik kazanmaz, bu sebeple ödediğiniz kapora, cezai şart, cayma tazminatı vs geri alabilirsiniz. 3. Hukuk Dairesi   2015/6478 E.  ,  2016/4224 K. “…Kural olarak tapulu taşınmazın satışına ilişkin sözleşme resmi biçimde yapılmadığı sürece geçersizdir. (TMK’nın 706, BK’nın 213, Tapu Kanunu’nun 26 ve Noterlik Kanunu’nun 60.maddesi) Geçersiz olduğu için de taraflarına hak ve […]

Daha Fazla... »

20/07/2016 da YÜRÜLÜĞE GİRECEK İSTİNAF NEDİR ?

20/07/2016 Tarihi Sonrası  KARAR —-  İSTİNAF —– TEMYİZ 20/07/2016 Tarihi itibariyle İlk Derece Mahkemeleri nin Kararlarınına karşı İstinaf kanun yolu devreye girecektir. Hukuk Yargılamasında ; 20/07/2016 dan sonra İlk derece Mahkemesinin kesin olmayan kararları Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilecek. Bölge Adliye Mahkemeleri istinaf incelemesinde tarafların istinaf sebepleri ile bağlı olarak (Kamu düzeni ve usul kuralları istisna) vaka ve hukuka uygunluk denetimi yapacak. […]

Daha Fazla... »

Yargıtay Kararları Emsal Arama

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı kararlarını internet ortamında erişime açtı. Kelime, esas no, karar no, tarih ve daire  verileri girerek emsal karar arama yapmak ve ölçütlere göre sıralandırmak mümkün hale geldi. Aşağıdaki linkten ulaşılabilinir. https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp

Daha Fazla... »

Boşanma kararı verilmesi halinde, dava açılma tarihinden itibaren mal rejimi sona erer

Medeni Kanunu 225. Maddesi mal rejiminin sona erme anını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir; “I. SONA ERME ANI  : Madde 225 – Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.” Takip ettiğimiz katılma alacağı […]

Daha Fazla... »

Ostim OSB bölgesindeki taşınmaz için asfalt katılım parası Vergi Mahkemesince kaldırıldı

Oranize Sanayi Bölgelerinde belediyelerin yetkisi bulunmaması ve 2011 tarihli  Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ostim OSB yönetimi arasındaki protokolde asfalt, kaldırım gibi hizmetlerin ücretsiz verileceği düzenlendiğinden Ankara Büyüşehir Belediyesi tarafından tarh edilen yol harcamalarına katılım payı hukuka aykırı görülerek T.C. Ankara 2.Vergi Mahkemesince 31/03/2015 tarihli kararla kaldırıldı.

Daha Fazla... »

Anayasa Mahkemesi Kamulaştırma Kanun’unda yapılan değişikleri iptal etti.

6487 sayılı Kanun’un; ……………………….. E- 21. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin; 1- Madde başlığına ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 2- Birinci fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer alan “…bedel talep edilmesi halinde bedel tespiti…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE, b- “Bu maddeye göre yapılacak  işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava […]

Daha Fazla... »

Marka Hakkının İhlali/ Marka Hakkına Tecavüz

                 Çakma diye de tabir edilen taklit ürünler tescilli marka sahiplerinin Marka Hakkını ihlal etmektedir. Marka hakkı, yasal düzenleme, yasal başvuru yolları ve örnek karar dar kapsamda ve basit şekilde aşağıdaki gibi açıklanmakadır. YASAL DAYANAK:  MARKANIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME   Madde 61/A – (Ek madde: 03/11/1995 – 4128/5 md;Değişik madde: 22/06/2004 – […]

Daha Fazla... »