Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdi

22/12/2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10/01/2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi. 1995 yılından beri Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilen Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Tasarım, Faydalı Model tek kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu. Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi Mevzuat düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız.

Daha Fazla... »

Bilirkişilik Kanunu yürülüğe girdi

3/11/2016 tarihinde kabul edilen 6754 Sayılı BİLİRKİŞİLİK KANUNU 04/11/2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi. Temel ilkelerin belirlendiği 3/3 maddeye göre; “(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.” Bu düzenlemeye göre artık hakimlerin Avukat ya da Hukukçu bilirkişiye başvurma imkanı kalmamıştır.

Daha Fazla... »

Kredi kartı ve kredi işlemlerindeki değişiklik

  Kredi Kartı borçlarının 72 aya kadar yapılandırılması, taksit yasağı ve diğer taksit ve kredi işlemlerindeki yani düzenlemelere ilişkin yönetmelik yayımlandı; BDDK’nın ilgili yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı: Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Daha Fazla... »

20/07/2016 da YÜRÜLÜĞE GİRECEK İSTİNAF NEDİR ?

20/07/2016 Tarihi Sonrası  KARAR —-  İSTİNAF —– TEMYİZ 20/07/2016 Tarihi itibariyle İlk Derece Mahkemeleri nin Kararlarınına karşı İstinaf kanun yolu devreye girecektir. Hukuk Yargılamasında ; 20/07/2016 dan sonra İlk derece Mahkemesinin kesin olmayan kararları Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilecek. Bölge Adliye Mahkemeleri istinaf incelemesinde tarafların istinaf sebepleri ile bağlı olarak (Kamu düzeni ve usul kuralları istisna) vaka ve hukuka uygunluk denetimi yapacak. […]

Daha Fazla... »