Bilirkişilik Kanunu yürülüğe girdi

3/11/2016 tarihinde kabul edilen 6754 Sayılı BİLİRKİŞİLİK KANUNU 04/11/2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi.
Temel ilkelerin belirlendiği 3/3 maddeye göre;
“(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.”

Bu düzenlemeye göre artık hakimlerin Avukat ya da Hukukçu bilirkişiye başvurma imkanı kalmamıştır.