Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

Anayasa Mahkemesi Kamulaştırma Kanun’unda yapılan değişikleri iptal etti.

6487 sayılı Kanun’un; ……………………….. E- 21. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin; 1- Madde başlığına ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 2- Birinci fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer alan “…bedel talep edilmesi halinde bedel tespiti…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE, b- “Bu maddeye göre yapılacak  işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava […]

Daha Fazla... »

Dosya masrafı yasallaştı mı?

3 Ekim 2014 tarih ve 29138 Sayılı Resmî Gazetede  yayınlanıp yürürlüğe giren FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR  HAKKINDA YÖNETMELİK “Tüketici ve konut finansmanı kredilerine ilişkin ücretler MADDE 10 – (1) Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbaratücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme […]

Daha Fazla... »

Marka Hakkının İhlali/ Marka Hakkına Tecavüz

                 Çakma diye de tabir edilen taklit ürünler tescilli marka sahiplerinin Marka Hakkını ihlal etmektedir. Marka hakkı, yasal düzenleme, yasal başvuru yolları ve örnek karar dar kapsamda ve basit şekilde aşağıdaki gibi açıklanmakadır. YASAL DAYANAK:  MARKANIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME   Madde 61/A – (Ek madde: 03/11/1995 – 4128/5 md;Değişik madde: 22/06/2004 – […]

Daha Fazla... »

Kredi dosya masrafı iade için

Anahtar Sözcükler: dosya masrafı iade dilekçesi, dosya masrafı iade dilekçe örneği, dosya masrafı iade 2014, dosya masrafı nasıl geri alınır, ekspertiz ücreti nasıl geri alınır, dosya masrafı sorgulama, geriye dönük kredilerimi nasıl görebilirim, kredi dekontlarını nasıl alabilirim, kredi dekont alma, kredilendirme komisyonu geri alma, yapılandırma masrafı geri alma, yapılandırma iade, tüketici hakem heyeti başvuru, dosya masrafı nedir

Daha Fazla... »

Ekspertiz ücreti iadesi

T.C. Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Bankaların konut kredilerinde aldıkları ekspertiz ücretinin 2013 yılı için 350.00 TL üzerindeki kısmın haksız olduğunu, iade edilebileceğini başvuru bürosunun girişine bilgilendirme yazısı asarak ilan etmiştir. Bankaların ekspertiz ücretinin yasal olduğu, gerçek bir harcama ve gider kalemi olduğu yönündeki itirazlar ile tüketicinin ekspertiz ücretinin fahiş olarak tahsil edildiği yönünündeki itirazların karşılaştırılmasında ekspertiz ücretinin ancak […]

Daha Fazla... »

Tüketici Kredisi Yapılandırmada Alınan Ücretlerin İadesi

Tüketicilerin bankalardan çektikleri kredilerde bankanın kestiği, dosya masrafı, kredilendirme komisyonu, kredi masrafı vb adlar altında alınan ücretleri, Tüketici Mahkemeleri ve  Yargıtay, haksız bularak tüketiciye iadesine karar vermiştir. Türkiye Barolar Birliği resmi internet sitesindeki dosya masrafı ve %2 yapılandırma  masrafının iadesine  ilişkin emsal karar ekteki linkte yayınlanmaktadır. Ulaşmak için buraya tıklayınız.

Daha Fazla... »