Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 15:30
İletişim +90 312 229 27 39 +90 312 230 15 95
E-mail dincerhukuk@yahoo.com.tr

İş Hukuku

İŞ HUKUKU

İş hukuku genel anlamda işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda hizmet akdinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlüğü içerisinde olan insan ilişkileri mercek altına alınmaktadır. İş hukuku çalışan, işveren ve bu unsurların devlet ile olan ilişkilerini düzenleme amacı taşımaktadır. Bu yönüyle diğer hukuk dallarına kıyasla daha yoğun bir devlet müdahalesinin olduğundan karma hukuk kapsamına yakındır.

Temel prensibi işçi haklarının korunması olan iş hukuku bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ana dalda incelenmektedir. Toplu iş hukuku da sendikalar hukuku, iş mücadelesi hukuku ve toplu iş hukuku olarak sınıflandırılmaktadır. İş hukukunun ana kaynakları kanunlardır. Başlıca kanunları iş kanunu, deniz iş kanunu, basın iş kanunu ve sendikalar kanunu olarak sıralayabiliriz. İş hukukundan kaynaklı başlıca uyuşmazlıklar ise; iç ve çalışma ilişkisinden doğan alacak ve tazminat davaları (ücret alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili ve UBGT alacağı ile ihbar ve kıdem tazminatı), hizmet tespiti davaları ve işe iade davalarıdır.

Dinçer Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosuyla, iş- işçi alacaklarını yıllardır özenle takip etmekte; verdiği profesyonel hukuk desteğiyle, işçi mağduriyetlerini hızla çözüme kavuşturmaktadır.